Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Platná vyhláška v oblasti technickej kontroly


Platná vyhláška v oblasti emisnej kontroly


Ďalšie platné predpisy:

Rezervovať termín