Pripravte sa na technickú kontrolu

Venujte niekoľko minút kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát. Ponúkame vám niekoľko informácií a rád, ktoré môžete využiť ako návod pre plynulé absolvovanie STK. Nájdete tu všetko od prípravy až po kontrolu.

Doklady, ktoré treba predložiť ku kontrole vozidla

a) Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna

 • doklad od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • protokol o inšpekcii CNG, LNG nádrže:
  • nádrž na CNG podlieha inšpekcii, ak uplynuli 4 roky od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v 4-ročných intervaloch
  • nádrž na LNG podlieha inšpekcii, ak uplynul rok od prvej evidencie vozidla a potom periodicky v ročných intervaloch
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)
 • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy. (platí od 1.1.2022)
 • potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla (týka sa vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby)

b) Technická kontrola opakovaná

 • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)

Pozn.: Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri predchádzajúcich technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania predošlej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.


Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že zvládnete technickú kontrolu?

Tu sa totiž chyby zistené pri technických kontrolách prejavujú najčastejšie. Pri kontrole stačí využiť svoje zmysly a „sedliacky“ rozum, aby ste zistili, že s autom nie je niečo v poriadku. Väčšina chýb sa dá rozpoznať aj zrakom, sluchom alebo pri jazde. Pokiaľ cítite napr. nepríjemné vibrácie pri riadení, počujete škrípanie bŕzd a podobne, neodkladajte zbytočne riešenie týchto nedostatkov a nechajte si skontrolovať vozidlo odborníkom v servise. Odklad prípadnej opravy sa môže neskôr veľmi predražiť.

 • nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla
 • kompletná autolekárnička (motolekárnička)
 • skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla:
  • obrysové svetlá,
  • stretávacie svetlá,
  • diaľkové svetlá,
  • svetlá do hmly,
  • smerové svetlá,
  • spätné svetlá
  • brzdové svetlá
 • skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov
  • pri zasvietení stretávacími svetlometmi na kolmú stenu, a použití funkcie na znižovanie sklonu svetlometov, by ste mali pozorovať viditeľné zníženie lúča svetlometov - po vrátení ovládača do polohy "0" by sa lúč svetla mal vrátiť do pôvodnej polohy, pri ručnom nastavovaní
 • kontrola bŕzd počas skúšobnej jazdy 
  • vozidlo pri stlačení brzdového pedála viditeľne spomaľuje, nevybočuje pri brzdení z priameho smeru, brzdový pedál je dostatočne tvrdý, pri brzdení sa neozýva žiadny škripot alebo piskot z bŕzd, parkovacia brzda udrží vozidlo aj na svahu bez problémov
 • kontrola prednej nápravy a riadenia
 • kontrola pneumatík
  • predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm pri letných pneumatikách a 3 mm pri zimných pneumatikách
 • zasklenie vozidla
  • prasknuté predné sklo – prasklina môže mať priemer max 20 mm, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Rezervovať termín