Cenník

Cenník technických kontrol

P.č. I. Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly Cena s DPH
1 Administratívna kontrola 15,00 €
2 Pravidelná kontr. (L1e,L2e,L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 39,50 €
3 Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat) 48,50 €
4 Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat+LPG,CNG) 52,00 €
5 Pravidelná kontr. (N2,N3,M2,M3) 76,00 €
6 Pravidelná kontr. (O2) 49,00 €
7 Pravidelná kontr. (O3,O4,Ra3,Ra4) 60,00 €
8 Pravidelná kontr. (Ra1,Ra2) 42,00 €
9 Pravidelní kontr. (T) 68,00 €
10 Opakovaná kontr. (O2,L,Ra1,Ra2) 19,00 €
12 Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1,O3,O4,RA3,RA4) 26,00 €
13 Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1+LPG,CNG,HYB) 31,00 €
14 Opakovaná kontr. a zvl. (N2,N3,M2,M3,T) 36,00 €

 

P.č. II. Technické kontroly pre vozidlá dovezené zo zahraničia Cena s DPH
1 Dovoz (M1,N1-B,D,R-kat) 59,00 €
2 Dovoz (M1,N1-B,D,R-KAT+LPG,CNG) 62,50 €
3 Dovoz (N2,N3,M2,M3) 86,50 €
4 Dovoz (O1,Ra1,Ra2) 52,50 €
5 Dovoz (O2) 59,50 €
6 Dovoz (O3,O4,Ra3,Ra4) 70,50 €
7 Dovoz (T) 78,50 €
8 Dovoz (L1e,L2e) 50,00 €
9 Dovoz (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 50,00 €

Cenník emisných kontrol

P.č. I. Pravidelné a opakované emisné kontroly Cena s DPH
1 Administratívna kontrola 15,00 €
2 Pravidená a zvl. EK (B-kat,N-kat) 38,50 €
3 Pravidelná a zvl. Ek (D-M1,N1) 50,50 €
4 Pravidelná a zvl. (D-M2,M3,N2,N3,T) 64,00 €
5 Pravidelná a zvl. EK (R-kat) 50,50 €
6 Pravidelná a zvl. EK (R-kat+LPG,CNG,HYB) 55,50 €
7 Zľavnená EK (B-kat,N-kat)* 21,00 €
8 Zľavnená EK (D-M1,N1) 25,00 €
9 Zľavnená Ek (D-N2,N3,M2,M3,T) 35,00 €
10 Zľavnená EK (R-kat)* 25,00 €
11 Zľavnená EK (R-kat+LPG,CNG,HYB)* 33,00 €

Cenník kontroly originality

P.č. Popis položky Cena s DPH
1 Motocykel (L1, L2) 69,00 €
2 Motocykel (L3 – L7) 84,00 €
3 Osobné motorové vozidlo (M1) 104,00 €
4 Nákladné motorové vozidlá do 3500kg (N1) 104,00 €
5 Nákladné motorové vozidlá (N2, N3) 120,00 €
6 Autobus (M2, M3) 135,00 €
7 Príves (O1, O2) 75,00 €
8 Príves/Náves (O3, O4) 89,00 €
9 Traktor/Pracovný stroj (T, PS) 119,50 €
10 Prípojné vozidlá za traktor (R) 88,00 €
11 ODO-PASS/KOK 30,00 €
12 Administratívna KO nové vozidlá 104,00 €
13 Skrátená KO 89,50 €
14 Opaková KO do 30 dní 40,00 €
15 RPZV záznam 1 - 3 10,00 €
16 RPZV záznam 4 - 5 15,00 €
17 RPZV záznam 6 a viac 20,00 €
18 Overenie vozidla k výpisu RPZV 15,00 €
19 Pridelenie VIN 140,00 €
20 Vozidlo so symbolom „G“ (M1G) 10,00 €

Cenník servisných úkonov

P.č. Servisný úkon Cena s DPH
1 Nastavenie svetlometov 5,00 €
2 Vystavenie a potvrdenie zhodnosti kópie protokolu 4,00 €
3 Premeranie účinnosti bŕzd VSB + Premeranie emisií 10,00 €
4 Zistenie vôle prednej nápravy 6,00 €
5 Simulácia zaťaženia vozidla 30,00 €

 

* - ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0318 s výsledkom „nespôsobilé“

Cenník platný od: 01.04.2024

Rezervovať termín