Úvod

Vítame Vás na stránkach spoločnosti STK Nové Zámky, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom modernej stanice technickej a emisnej kontroly v Nových Zámkoch.

Naša spoločnosť bola založená v roku 2008 a od svojho vzniku prevádzkujeme stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonávame technické kontroly, emisné kontroly a kontroly originality cestných motorových vozidiel všetkých kategórií. Všetky činnosti vykonávame na profesionálnej úrovni s dôrazom na spokojnosť nášho zákazníka.

Technická kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona č. 725/2004 Z. z. a podľa metodík vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR").

Emisná kontrola sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725 / 2004 Z. z.a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR.

Výhody našich služieb poskytnutie STK

  • minimálne čakacie doby
  • profesionálny prístup
  • odborný a skúsený personál
  • na jednom mieste vybavíte technickú kontrolu, emisnú kontrolu a aj kontrolu originality

Potrebujete technickú či emisnú kontrolu ?

Ak už uplynula doba platnosti Vašej technickej alebo emisnej kontroly, môžete sa s dôverou obrátiť na náš ochotný a odborne zaškolený personál.