Rezervácia termínu

903123456
Údaje sa spracúvajú za účelom objednania a vykonania technickej (emisnej kontroly a kontroly originality) v súlade s § 86, 87, 88 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 106/2018 Z.z.

Prihlasovacie údaje - detail

Rezervovať termín