Dôležité odkazy

Názov inštitúcie a mapa inštitúcie
Obvodný úrad dopravy v Nitre
Ulica: Štefánikova trieda 69
Telefón: +421 (0)37 6549 263
E-mail: info@nr.kud.gov.sk
Web: www.nr.kud.gov.sk
Obvodný úrad dopravy
Dopravný inšpektorát BA
Ulica: Špitálska 14
Telefón 1: 0961 025 001
Telefón 2: 0961 025 009
Web: www.minv.sk
Dopravný inšpektorát Bratislava
Ministerstvo dopravy SR
Ulica: Námestie slobody č. 6
Telefón: 02 5949 4111
E-mail: info@mindop.sk
Web: www.telecom.gov.sk
Ministerstvo dopravy SR