Doklady

Potrebné doklady pre technickú kontrolu

Technická kontrola pravidelná a administratívna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II), (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.
 3. Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.
 4. Protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).
 5. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Technická kontrola opakovaná

 1. Občiansky preukaz.
 2. Doklady pre príslušný druh technickej kontroly a protokol z predchádzajúcej kontroly.
 3. Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Pri chybe zo skupiny 200 – brzdy, sa opakujú všetky kontrolné úkony skupiny 200. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Technická kontrola zvláštna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II) (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.

Podrobnosti ohľadom predkladaných dokladov pri ostatných druhoch technických kontrol sú uvedené v § 46 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z.

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Potrebné doklady pre emisnú kontrolu

Emisná kontrola pravidelná

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.
 3. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Emisná kontrola zvláštna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.
 3. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 4. Doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

Emisná kontrola administratívna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.
 3. Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak emisnú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...