Príprava na emisnú kontrolu

Venujte niekoľko minút kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK a zvýšte tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu na prvý krát. Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Prevádzkovateľ je taktiež povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožnovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod. Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Doklady pre emisnú kontrolu?

Emisná kontrola pravidelná

 1. Osvedčenie o evidencii (tzv. veľký technický preukaz), prípadne jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní OE od Policajného zboru.
 2. Protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu).

Emisná kontrola zvláštna

 1. Doklady podľa odseku a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia.

Emisná kontrola administratívna

 1. Doklady podľa odseku a)

Pri pravidelnej emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem uvedených dokladov pre pravidelnú emisnú kontrolu aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak emisnú kontrolu nie je možné vykonať. Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu.

Ako zvýšiť pravdepodobnosť, že zvládnete emisnú kontrolu

 1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla (kompletná autolekárnička (motolekárnička), náhradné elektrické poistky, náhradné vláknové žiarovky, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky kolies, náhradné koleso s diskom, ťažné lano schváleného typu, výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27, reflexná vesta)
 2. skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá a spätné svetlá)
 3. skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov
 4. kontrola bŕzd
 5. kontrola prednej nápravy a riadenia
 6. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm)
 7. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie)

Tu sa totiž chyby zistené pri emisných kontrolách prejavujú najčastejšie. Pri kontrole stačí využiť svoje zmysly a „sedliacky“ rozum, aby ste zistili, že s autom nie je niečo v poriadku. Väčšina chýb sa dá rozpoznať aj zrakom, sluchom alebo pri jazde. Pokiaľ cítite napr. nepríjemné vibrácie pri riadení, počujete škrípanie bŕzd a podobne, neodkladajte zbytočne riešenie týchto nedostatkov a nechajte si skontrolovať vozidlo odborníkom v servise. Odklad prípadnej opravy sa môže neskôr veľmi predražiť.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...