Potrebné doklady

Technická kontrola pravidelná a administratívna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II), (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.
 3. Platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha.
 4. Protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu).
 5. Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Technická kontrola opakovaná

 1. Občiansky preukaz.
 2. Doklady pre príslušný druh technickej kontroly a protokol z predchádzajúcej kontroly.
 3. Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách (kontroluje sa iba odstránenie chýb zistených pri poslednej kontrole) a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Pri chybe zo skupiny 200 – brzdy, sa opakujú všetky kontrolné úkony skupiny 200. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

Technická kontrola zvláštna

 1. Občiansky preukaz.
 2. Osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II) (tzv. veľký technický preukaz) alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou.

V prípade zadržania osvedčenia o evidencii políciou je prevádzkovateľ vozidla povinný ku kontrole predložiť jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru. Inak technickú kontrolu nie je možné vykonať.

Nechajte si spraviť kópiu osvedčenia o evidencii. Je to jediný doklad k vozidlu a jeho kópia Vám môže poslúžiť v prípade straty alebo krádeže originálu, resp. pri jeho zadržaní políciou. Bez kópie dokladu Vám nikde nevykonajú technickú ani emisnú kontrolu, pričom však kópia musí byť overená príslušným dopravným inšpektorátom.

Pred technickou kontrolou si nezabudnite skontrolovať

 1. nezabudnite na povinnú výbavu svojho vozidla
 2. kompletná autolekárnička (motolekárnička) - pozor na dobu expirácie
 3. skontrolujte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové svetlá, stretávacie svetlá, diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, spätné svetlá a brzdové svetlá)
 4. skontrolujte funkčnosť znižovania predných svetlometov (pri zasvietení stretávacími svetlometmi na kolmú stenu, a použití funkcie na znižovanie sklonu svetlometov, by ste mali pozorovať viditeľné zníženie lúča svetlometov - po vrátení ovládača do polohy "0" by sa lúč svetla mal vrátiť do pôvodnej polohy, pri ručnom nastavovaní)
 5. kontrola bŕzd počas skúšobnej jazdy (vozidlo pri stlačení brzdového pedála viditeľne spomaľuje, nevybočuje pri brzdení z priameho smeru, brzdový pedál je dostatočne tvrdý, pri brzdení sa neozýva žiadny škripot alebo piskot z bŕzd, parkovacia brzda udrží vozidlo aj na svahu bez problémov)
 6. kontrola prednej nápravy a riadenia
 7. kontrola pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je minimálne 1,6 mm pri letných pneumatikách a 3 mm pri zimných pneumatikách)
 8. zasklenie vozidla (prasknuté predné sklo – prasklina môže mať priemer max 20 mm, na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie)

Podrobnosti ohľadom predkladaných dokladov pri ostatných druhoch technických kontrol sú uvedené v § 46 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z.

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...