Oprávnenie na výkon technickej kontroly

Spoločnosť STK Nové Zámky, s.r.o. vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel:

  • technické kontroly pravidelné
  • technické kontroly zvláštne
  • technické kontroly administratívne
  • opakované technické kontroly