Oprávnenie na výkon emisnej kontroly

Spoločnosť STK Nové Zámky, s.r.o. vykonáva vo svojej prevádzke nasledovné druhy emisných kontrol pre osobné motorové vozidlá:

  • emisné kontroly pravidelné
  • emisné kontroly zvláštne
  • emisné kontroly administratívne

Druhy emisných kontrol (podľa druhu paliva)

  • so zážihovým / plynovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) s nezdokonaleným emisným systémom (BEZKAT, NKAT)
  • so zážihovým / plynovým motorom (palivo benzín, LPG, CNG) so zdokonaleným emisným systémom (RKAT)
  • so vznetovým motorom

Oprávnenie na výkon emisných kontrol pre vozidlá

  • so zážihovým / plynovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom BEZKAT, NKAT
  • so zážihovým / plynovým motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT
  • so vznetovým motorom