Lehoty technických kontrol

Kategórie vozidla Lehoty
L1, L2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách. Malé motocykle prvý krát podliehajúce TK počnúc 01.01.2007.
L3, L4, L5, M1, N1, O1, O2 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
M2, M3, N2, N3, O3, O4 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v ročných lehotách platí pre vozidlá používané na zdravotnú záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, vozidlá taxislužby, požičovne automobilov a autoškoly.
T, R, O1, O2, O3, O4 2 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Sú to lehoty, v ktorých je prevádzkovateľ povinný svoje vozidlo podrobiť technickej kontrole, stanovuje vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z.z.

Potrebujete technickú kontrolu alebo emisnú kontrolu? Obráťte sa na nás ...