Cenník

Druh kontroly Popis položky Cena s DPH v Euro
Technická kontrola Administr. kontrola 7,00 €
Technická kontrola Dovoz (M1,N1-B,D,R-kat) 39,00 €
Technická kontrola Dovoz (M1,N1-B,D,R-KAT+LPG,CNG) 47,50 €
Technická kontrola Dovoz (N2,N3,M2,M3) 55,50 €
Technická kontrola Dovoz (O1) 29,00 €
Technická kontrola Dovoz (O2) 34,00 €
Technická kontrola Dovoz (O3,O4,Ra3,Ra4) 39,50 €
Technická kontrola Dovoz (T) 48,50 €
Technická kontrola Dovoz (L1e,L2e) 31,00 €
Technická kontrola Dovoz (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 31,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. (O,L) 4,50 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1) 6,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1+LPG,CNG) 10,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (N2,N3,M2,M3,T) 8,40 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (L1e,L2e) 14,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 14,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat) 22,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat+LPG,CNG) 31,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (N2,N3,M2,M3) 39,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (O1) 12,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (O2) 17,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (O3,O4,Ra3,Ra4) 23,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (Ra1,Ra2) 15,40 €
Technická kontrola Pravidelní kontr. (T) 32,00 €
Technická kontrola Kontrolná nálepka 3,50 €
Technická kontrola Osvedčenie 2,50 €
Technická kontrola Simulácia zaťaženia 20,00 €
Emisná kontrola Administratívna EK 7,00 €
Emisná kontrola Pravidená a zvl. EK (B-kat,N-kat) 12,50 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. Ek (D-M1,N1) 24,50 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. (D-M2,M3,N2,N3,T) 25,60 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. EK (R-kat) 24,50 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. EK (R-kat+LPG,CNG) 29,50 €
Emisná kontrola Kontrolná nálepka EK 3,50 €
Emisná kontrola Osvedčenie EK 2,50 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (B-kat,N-kat)* 9,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (D-M1,N1) 19,00 €
Emisná kontrola Zľavnená Ek (D-N2,N3,M2,M3,T) 19,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (R-kat)* 19,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (R-kat+LPG,CNG)* 22,40 €
Servisné úkony Nastavenie svetlometov 3,00 €
Servisné úkony Vystavenie a potvrdenie zhodnosti kópie protokolu 4,00 €
Servisné úkony Premeranie účinnosti bŕzd VSB 7,00 €
Servisné úkony Zistenie vôle prednej nápravy 4,00 €
Príplatok za dovoz 14,50 €

* - ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0318 s výsledkom nespôsobilé