Cenník

Druh kontroly Popis položky Cena s DPH v Euro
Technická kontrola Administr. kontrola 15,00 €
Technická kontrola Dovoz (M1,N1-B,D,R-kat) 49,50 €
Technická kontrola Dovoz (M1,N1-B,D,R-KAT+LPG,CNG) 53,00 €
Technická kontrola Dovoz (N2,N3,M2,M3) 76,50 €
Technická kontrola Dovoz (O2) 50,00 €
Technická kontrola Dovoz (O3,O4,Ra3,Ra4) 60,50 €
Technická kontrola Dovoz (T) 68,50 €
Technická kontrola Dovoz (L2e) 42,50 €
Technická kontrola Dovoz (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 42,50 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. (O2,L,Ra1,Ra2) 19,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1,O3,O4,RA3,RA4) 26,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (M1,N1+LPG,CNG,HYB) 31,00 €
Technická kontrola Opakovaná kontr. a zvl. (N2,N3,M2,M3,T) 36,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (L1e,L2e) 32,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (L3e,L4e,L5e,L6e,L7e) 32,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat) 39,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (M1,N1-B,D,R-kat+LPG,CNG) 42,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (N2,N3,M2,M3) 66,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (O2) 39,50 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (O3,O4,Ra3,Ra4) 50,00 €
Technická kontrola Pravidelná kontr. (Ra1,Ra2) 32,50 €
Technická kontrola Pravidelní kontr. (T) 58,00 €
Technická kontrola Kontrolná nálepka 3,50 €
Technická kontrola Osvedčenie 2,50 €
Technická kontrola Simulácia zaťaženia 30,00 €
Emisná kontrola Administratívna EK 15,00 €
Emisná kontrola Pravidená a zvl. EK (B-kat,N-kat) 29,00 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. Ek (D-M1,N1) 41,00 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. (D-M2,M3,N2,N3,T) 54,00 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. EK (R-kat) 41,00 €
Emisná kontrola Pravidelná a zvl. EK (R-kat+LPG,CNG,HYB) 46,00 €
Emisná kontrola Kontrolná nálepka EK 3,50 €
Emisná kontrola Osvedčenie EK 2,50 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (B-kat,N-kat)* 21,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (D-M1,N1)* 25,00 €
Emisná kontrola Zľavnená Ek (D-N2,N3,M2,M3,T)* 35,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (R-kat)* 25,00 €
Emisná kontrola Zľavnená EK (R-kat+LPG,CNG,HYB)* 33,00 €
Servisné úkony Nastavenie svetlometov 5,00 €
Servisné úkony Vystavenie a potvrdenie zhodnosti kópie protokolu 4,00 €
Servisné úkony Premeranie účinnosti bŕzd VSB 9,00 €
Servisné úkony Zistenie vôle prednej nápravy 6,00 €

* - ak bola predchádzajúca EK vykonaná na pracovisku 0318 s výsledkom nespôsobilé